กิจกรรมทางการตลาด : จัดสัมมนาร้านยา

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จัดสัมมนาร้านขายยาร่วมกับชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก  จัดสัมมนาวิชาการแก่สมาชิกชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 25 สิงหาคม 2556 โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก