กิจกรรมทางการตลาด: จัดสัมมนาร้านขายยา

บริษัทฯจัดสัมมนาร้านขายยาร่วมกับชมรมร้านขายยา 

  • ร่วมกับชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาวิชาการแก่สมาชิกร้านขายยาวันที่ 14  พฤศจิกายน 2553 ณ.โรงแรม Kantary Hills จังหวัดเชียงใหม่
  • ร่วมกับชมรมร้านขายยาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานสัมมนาวิชาการแก่สมาชิกร้านขายยาวันที่ 19 กันยายน 2553 ณ.โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ร่วมกับชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา จัดงานสัมมนาวิชาการแก่สมาชิกร้านขายยาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2553 ณ.โรงแรม ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา
  • ร่วมกับชมรมร้านขายยาจังหวัดนครราชสีมา จัดงานสัมมนาวิชาการแก่สมาชิกร้านขายยาวันที่ 20 มิถุนายน 2553 ณ.โรงแรมรายาแกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา
  • ร่วมกับชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ต จัดงานสัมมนาวิชาการแก่สมาชิกร้านขายยาวันที่ 13 มิถุนายน 2553 ณ.โรงแรม Cape Panwa Phuket จังหวัดภูเก็ต